Ściany

Ściana - w budownictwie przegroda (najczęściej pionowa), oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku. Może być elementem konstrukcyjnym.Ściany na ogół nie stanowią jednej gładkiej płaszczyzny, gdyż często występują w nich różne elementy dodatkowe wpływające na ich wygląd i cechy użytkowe.

Do elementów tych zaliczyć można:

 • otwory drzwiowe
 • otwory okienne
 • progi
 • nadproża
 • attyki
 • gzymsy
 • cokoły
 • parapety okienne
 • filary międzyokienne


Zadania ścian

 • przeniesienie obciążeń pionowych i poziomych
 • izolacja pomieszczeń od wpływu środowiska (wpływy atmosferyczne, hałas)
 • przegrody przeciwpożarowe


Podział ścian ,  w zależności na rodzaj

 • ściany szkieletowe
  wykonuje je się z dwóch lub więcej rodzajów materiałów, przy czym najwytrzymalszy stanowi szkielet ściany, a pozostałe rodzaje jej obudowę z zewnątrz i wewnątrz;
 • ściany masywne
  wykonuje się je z jednolitego materiału o grubości nie mniejszej niż pół cegły. Spełniają one zarówno funkcje konstrukcyjne jak również obwodowe;
 • ściany warstwowe
  składają się z pionowo ułożonych warstw różnych materiałów, przy czym każda warstwa spełnia inne funkcje;
 • ściany szczelinowe
  charakteryzują się występowaniem w ich wnętrzu przestrzeni powietrznych w układzie pionowym, poziomym, a nawet ukośnym. Te puste przestrzenie poprawiają izolacyjność termiczną i akustyczną ścian, ponieważ powietrze umieszczone między dwoma warstwami ścian jest bardzo dobrym izolatorem dla przepływu ciepła i hałasu.


W zależności od konstrukcji i przeznaczenia

 • konstrukcyjne (nośne) - przenoszą wszystkie obciążenia własne i przejęte z innych elementów konstrukcji budynku
 • samonośne - przenoszą tylko ciężar własny
 • osłonowe - przenoszą ciężar własny i obciążenie wywołane parciem wiatru
 • konstrukcyjno osłonowe - przenoszą ciężar własny, obciążenia od innych elementów budowli i obciążenie wywołane parciem wiatru
 • działowe - oddzielają pomieszczenia wewnątrz budynku


W zależności od rodzaju zastosowanych materiałów

 • drewniane o konstrukcji pełnej (ściany wieńcowe, szkieletowej i płytowe)
 • betonowe (monolityczne, prefabrykowane lub murowane z elementów betonowych)
 • ceramiczne (murowane z cegieł, pustaków, keramzytobetonu)
 • żelbetowe
 • metalowe
 • gipsowe
 • szklane (na konstrukcji szkieletowej lub mocowane bezpośrednio do konstrukcji budynku).
 • inne (np. z płyt warstwowych z blach stalowych z rdzeniem ze styropianu, pianki poliuretanowej, wełny mineralnej)


W zależności od wielkości użytych materiałów

 • ściany z elementów drobnowymiarowych (murowane z lekkich elementów - np. cegieł, bloczków, pustaków)
 • ściany z elementów średniowymiarowych (składane z elementów o wysokości kondygnacji i szerokości 60 - 100 cm)
 • ściany z elementów wielkowymiarowych

... budujemy zadowolenie