Odnowa, renowacja budynków

Renowacja budynków, wtym wpisanych do krajowego rejestru zabytków to inwestycja wymagająca dużego wysiłku i zaangażowania, większego niż tradycyjny remont budynku o współczesnej architekturze. Realizacja wszystkich robót wymaga nie tylko zapoznania się z obecnym stanem danego obiektu, ale także gruntownej wiedzy dotyczącej trendów architektonicznych panujących w czasach, kiedy go wybudowano. Konieczne jest także zastosowanie specyficznych technik i materiałów budowlanych pozwalających na możliwie najwierniejsze odtworzenie jego pierwotnego wyglądu.

Specyfika budowli zabytkowych Prowadzenie jakichkolwiek robót konserwatorskich i renowacyjnych na obiektach zabytkowych wymusza konieczność bardzo dokładnego zapoznania się ze stanem bieżącym budynku, a jeśli to możliwe także z oryginalną dokumentacją projektową. Konieczna jest także odpowiednia diagnostyka, która pozwoli zaplanować zakres niezbędnych prac. Zabiegi te pomogą w doborze technologii i materiałów możliwie najbardziej zbliżonych do użytych na obiekcie pierwotnie, podczas jego budowy. Jedną z podstawowych zasad konserwatorskich jest dbanie, by prace renowacyjne i wykorzystane do ich prowadzenia materiały w żaden sposób nie pogarszały stanu zabytkowej substancji.

Elementem budynków zabytkowych najczęściej poddawanym renowacji są elewacje. Ich odnowienie wiąże się z koniecznością usunięcia dotychczasowych warstw ochronnych. Każda wykonana warstwa lub zabezpieczenie musi być usuwalna. Także nowe zaprawy o charakterze ochronnym muszą posiadać możliwość usunięcia ich bez naruszenia struktury oryginalnej substancji zabytku.

Firma Sunchez oferuje wszystkie prace związane z renowacją elewacji i wnętrza każdego budynku - obiektu budowlanego, wtym również zabytków.

W naszej oferciep znajdują się następujące prace:

 

  • sztukatorstwo
  • odwilgocenia budynku
  • odgrzybianie budynku
  • osuszanie budynku
  • docieplanie fundamentów i elewacji
  • nowe izolacje
  • drenaż
  • oraz wiele innych prac związanych z odnową budynku

... budujemy zadowolenie