Stropy

Strop  – poziomy element konstrukcyjny oddzielający poszczególne kondygnacje budynku. Strop przenosi obciążenia na pionowe elementy (ściany lub słupy). Na górnej powierzchni stropu układana jest podłoga, a dolną powierzchnię najczęściej pokrywa się tynkiem, tworząc sufit.

Funkcje stropu

Najważniejszymi funkcjami stropu są:

 • przenieść obciążenia stałe - ciężar własny, ciężar ścianek działowych, na poddaszu również częściowo ciężar więźby dachowej,
 • przenieść obciążenia użytkowe - ciężar umeblowania, wyposażenia pomieszczenia, składowanych towarów i przebywających w nim osób, jednocześnie konstrukcja stropu musi mieć sztywność, wystarczającą na zachowanie wymaganych warunków użytkowych (ugięcie stropu pod wpływem obciążeń nie może przekraczać wartości dopuszczalnych),
 • zwiększyć sztywność budynku,
 • chronić pomieszczenia na poszczególnych kondygnacjach przed przenikaniem dźwięku, ciepła,
 • stworzyć podłoże dla posadzek i podłóg,
 • ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia.


Podział stropów ze względu na rodzaj rozwiązania konstrukcyjnego

 • strop belkowy – elementem nośnym są belki ułożone równolegle do siebie, na których opierają się elementy wypełniające i warstwy podłogowe. Belki mogą być drewniane, stalowe lub żelbetowe. Wypełnienie mogą stanowić elementy drewniane, ceramiczne, betonowe np. w stropie Kleina płyty ceramiczne z cegły.
 • strop płytowy – elementem nośnym jest płyta żelbetowa prefabrykowana lub monolityczna. W przypadku płyty monolitycznej, niezbędne jest pełne deskowanie od spodu płyty. Mogą być zbrojone krzyżowo lub jednokierunkowo. Zaletą tego typu stropów jest uzyskanie równej powierzchni z góry i z dołu płyty.
  Płyty oparte są bezpośrednio na ścianach.
 • strop płytowo–żebrowy – elementem nośnym jest płyta oparta na żebrach (lekkie belki) równoległych do siebie i opartych na ścianach lub płyta oparta na ruszcie
  z żeber. Strop taki wykonuje się bezpośrednio na budowie na pełnym deskowaniu. Na wykonanie potrzeba więcej betonu niż w przypadku stropów gęstożebrowych.
 • strop gęstożebrowy - elementem nośnym są żebra oparte na podporach (np. ścianach), przestrzeń między belkami wypełnia się pustakami ceramicznymi, betonowymi, gipsowymi lub trocino-cementowymi itd. i całość wypełnia się mieszanką betonową. Beton wypełnia przestrzeń między pustakami, tworzy żebra oraz warstwę tzw. nadbetonu.


Podział stropów z uwagi na zastosowane materiały do ich wykonania

 • stropy drewniane
 • stropy ceramiczne
 • stropy stalowo – ceramiczne
 • stropy zespolone: stalowo - betonowe
 • stropy ceramiczno - żelbetowe
 • stropy żelbetowe
 • stropy szklano - żelbetowe
 • stropy z gazobetonu


Strop drewniany – jest odmianą stropu belkowego. Jego konstrukcja składa się z belek opartych na ścianach. Powyżej belek układana jest podłoga, od spodu przybita podsufitka.

Strop ceramiczny – wykonywane z cegieł lub pustaków, bardzo rzadko występują jako ceramiczne płyty podparte bezpośrednio na ścianach. Najczęściej są to:

 • strop stalowo-ceramiczny, w których elementem nośnym są belki stalowe, na których opierają się płyty ceramiczne (np. strop Kleina)
 • strop ceramiczno-żelbetowy, w których elementem konstrukcyjnym są żebra żelbetowe, pomiędzy którymi układane jest wypełnienie z pustaków (strop FERT, strop Ceram).


Do stropów gęstożebrowych z wypełnieniem ceramicznym należy także popularny niegdyś w budownictwie mieszkaniowym betonowany na miejscu budowy zaliczany
do stropów lekkich strop Ackermana.

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku najbardziej rozpowszechnione były stropy belkowo-pustakowe - najpierw DMS o rozstawie osiowym belek 65 cm,
a później DZ3, DZ4 im DZ5 o rozstawie osiowym 60 cm (zgodnym z modułem budowlanym). Stropy DMS i DZ3 przeznaczone były do rozpiętości osiowej podpór 600 cm, stropy DZ4 i DZ5 do większych rozpiętości.

Strop zespolony to konstrukcja stalowo - betonowa. Blacha stalowa stanowi szalunek oraz dolne zbrojenie stropu, na które wylewany jest beton. Strop oparty może być
o belki stalowe lub żelbetowe.

Strop żelbetowy – może być wykonywany jako: strop monolityczny lub prefabrykowany, płytowy, płytowo – belkowy lub gęstożebrowy (z pustaków betonowych opartych na prefabrykowanych belkach żelbetowych).


materiał opracowano na podstawie Wikipedii

... budujemy zadowolenie