Fundamenty

Fundament – element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli lub maszyn (w przypadku fundamentu pod maszynę, urządzenie) wykonany z betonu, żelbetu, murowany z cegieł lub kamieni, rzadziej z drewna (budowle lekkie). Pod wpływem przekazywanych obciążeń dochodzi do odkształceń gruntu, co z kolei powoduje osiadanie budowli. W związku z tym, dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu (sposobu posadowienia budynku) ma zapewnić:

 • minimalne i równomierne osiadanie budowli oraz jej stateczność
 • właściwą głębokość posadowienia (na warstwie gruntu o odpowiedniej nośności i poniżej głębokości przemarzania gruntu)
 • łatwość wykonania
 • zabezpieczenie budowli przed zawilgoceniem


Podział fundamentów z uwagi na sposób posadowienia

1.  Bezpośrednie – przekazujące obciążenia bezpośrednio na grunt:

 • ławy fundamentowe (pod murami lub szeregiem słupów) ;
 • stopy fundamentowe (pod słupami, filarami);
 • płyty fundamentowe;
 • ruszty fundamentowe (stosowane na gruntach słabonośnych w celu zwiększenia sztywności);
 • skrzynie fundamentowe (stosowane na terenach szkód górniczych);
 • bloki fundamentowe (najczęściej przyczółki mostowe)

2.  Pośrednie – przekazujące obciążenie pośrednio:

 • pale fundamentowe


Podział pali ze względu na sposób pracy

 1. pale normalne – przekazują obciążenie na grunt przez tarcie na pobocznicy i opór pod stopą pala
 2. pale zawieszone – przekazują obciążenie na grunt przez tarcie na pobocznicy pala
 3. pale stojące – przekazują obciążenie na grunt przez stopę pala (np. pale oparte stopą na skale)
 • studnie fundamentowe
 • kesony (wykonywane poniżej poziomu wody)
 • ściany szczelinowe/barety
 • kolumny
 • słupy


Z punktu widzenia Prawa Budowlanego fundament może być:

 • częścią składową innego, większego obiektu budowlanego, z którym stanowi całość techniczno użytkową, np. fundament budynku
 • samodzielny obiekt budowlany – budowę, np. fundament pod maszynę.

opracowano na podstawie materiału na stronie Wikipedii

... budujemy zadowolenie